Estem preparant recomanacions bàsiques per una unitat de reanimació post-anestèsica

(URPA): Establir la monitorització bàsica i segons el tipus de Cirurgia i la patologia de base del

pacient; Criteris d’ingrés a UCI; Criteris d’ ingrés a àrea de Reanimació 24-48 hores; Disseny

d’un full per transferir els malalts a URPA; Maneig Cardiovascular/Respiratori

/Renal/Fluidoteràpia a URPA; Criteris d’ ALTA de la URPA.