Grup preoperatori

Estem treballant en: Funcionament, estructura i personal de la consulta d’avaluació preoperatòria; Consentiment informat; Maneig de medicació domiciliaria; Sol·licitut de proves complementàries; Escales de predicció del risc; Cirurgia de cataractes, Preanestèsia en sedacions; Maneig del pacient al-lèrgic.