Grup patologia hepàtica

El contingut de treball del grup del pacient hepatópata inclou l´avaluació preoperatòria global

del pacient cirròtic que es sotmet a qualsevol tipus de cirurgia, fent especial atenció a les

alteracions hemostàtiques i al maneig transfusional d´aquesta població