Grup anestesia en edat avançada

Els objectius de la nostra secció seran l'elaboració de dues Guies per l'abordatge de patologia

freqüent en el pacient d'edat avançada:

- Guia d'abordatge de la fractura de maluc en el pacient d'edat avançada

- Guia davant el pacient d'edat avançada amb transtorn cognitiu peroperatori