Grupo nefro/urologia

Nefrologia: Volem donar a coneixer l’importància que té la disfunció renal crònica com a factor

de risc de complicacions i actualitzar els diferents aspectes del maneig perioperatòri del

pacient amb malaltia renal per reduir-les.


Urologia: Enfocat a aspectes especials a tenir en compte en aquest tipus de cirurgia:

Transtorns hidroelectolítics, fluidoteràpia, posició quirúrgica i risc de lesió neurológica, risc

tromboembòlic.