ALGORITME DE VIA AÈRIA DIFÍCIL PEDIÀTRICA

Publicació a la Revista Española de Anestesiologia

Andreu E, Schmucker E, Drudis R, Farré M, Franco T, Monclús E, Montferrer N, Munar F, Valero R; Grupo SEVA. Algoritmo de la via aerea dificil en pediatria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011 May;58(5):304-11.

Previs

Benvolguts socis de la SCARTD i membres de la SEVA

Una vegada presentat en sessió ordinària de la Societat l'Algoritme de Via Aèria Pediàtrica el passar 4 d'Octubre, queda obert un període d'esmenes i suggeriments abans d'oficialitzar-lo i donar el vist i plau definitiu

Tant el document de consens provisional com la presentació de la sessió donada per les Dres Eva Andreu i Erika Schumacker, en representació del grup de treball de la SEVA, les podreu trobar a la plana web de la Secció de Via Aèria (http://www.scartd.org/seva/index.html) I als següents enllaços directes:

- http://www.scartd.org/arxius/proposta_algoritme_vadpedia_word.pdf
- http://www.scartd.org/arxius/vad_pedia_prov_ppt.pdf

Les esmenes s'han d'enviar a l'adreça electrònica (scartd@academia.cat) abans del dia 3 de Novembre

Agraïts

La Junta Directiva de la SCARTD
Secció de Via Aèria SEVA


ARXIUS:

-
DOCUMENT DE CONSENS EN FORMAT WORD
-
PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ DEL 4 D'OCTUBRE A L'ACADÈMIA EN FORMAT PDF-PPT