PROJECTE QUAVA AMB LA FUNDACIO AVEDIS DONAVEDIAN
Presentació als serveis d'Anestesiologia (PDF de 9 MB)
Folletó explicació algoritme
Folletó valoració via aèria
Pòster Algoritme
Full Recollida Dades Fase1 Quava
Full Recollida Dades Fase2 Quava