GUIA DE COMPLIMENT DE LA TARGA VIA AÈRIA DIFÍCIL

Arxius:


Objectiu de la Targeta:
Enregistrar, notificar i posar a disposició del pacient un esdeveniment de via aèria difícil (VAD), amb la intenció de prevenir ulteriors episodis al comunicar-lo davant successives intervencions quirúrgiques.

Perquè el format “targeta”?:
Al contrari que els “informes”, les targetes poden portar-se a la cartera, doncs la seva disponibilitat és immediata.

Qui ha d’omplir-la?
L’anestesiòleg especialista que s’ha trobat amb un problema de VAD, amb la intenció de registrar un enfoc diagnòstic, terapèutic i preventiu del problema.

S’ha de donar informació verbal addicional?
S’ha de comptar que la informació que té del problemes dia VAD el públic general es nul·la i que hi ha un gran desconeixement. Sense entrar en informacions complexes, el pacient hauria de sortir informat de que els episodis VAD tenen solució i de que un dels factors primordials per aplicar-la es la prevenció.

Estructura de la Targeta VAD


targant_vad_85mm

figura 1- cara anterior

  • En aquesta cara constaran els procediments que han resolt l’episodi, fent especial insistència en si s’han fet amb el pacient despert o anestesiat i si és factible o no la ventilació amb mascareta facial.

Es recomana posar únicament la tècnica que ha resolt l’episodi.

Cas de que es cregui convenient marcar altres tècniques que han fracassat prèviament (de cara a que ulteriors operadors no insisteixin), es numeraran les tècniques en les caselles corresponents, essent l’últim número el que ha aconseguit la resolució del cas. Perquè quedi del tot clar, aquesta última es pot marcar subratllant-la o amb un “OK” a continuació.

Hi ha un bloc addicional d’ “Observacions”, on l’operador pot fer constar al seu criteri informacions que cregui importants, com per exemple “Pacient que rebutja intubació despert”, “Intubació feta al box d’urgències”, “Cesària urgent”, “Politraumatitzat”, etc.

targrev_vad_85mm

Figura 2 - cara posterior


Registre dels esdeveniments
Cliqueu AQUI per enregistrar les dades de cada targeta que emeteu
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC14LUJlemQ1TU9MWDN6UzFoUjlZMkE6MQ

Les tarjetes porten el nom del malalt, doncs es tracta d'un informe clínic. El nom del malalt NO ha de figurar en el registre, d'acord am la Llei de protecció de dades.