SAP - Secció d'Actuació Perioperatòria de la SCARTD

NeurociènciesCoordinador
Dr. Ricard Valero. Hospital Clínic
Membres
Dra. Neus Fabregas. Hospital Clínic
Dr. Enrique Carrero. Hospital Clínic
Dra Beatriz Martin Huerta. Hospital Sant Pau
Dr. Juan Fernández. Hospital del Mar


Malalties neurològiques i valoració anestèsica preoperatòria
Any: 2006
Autors: Fabregas N, Valldeoriola F.

Enfermedades psiquiátricas y valoración anestésica preoperatoria
Any: 2008
Autors: Bulbena Vilarrasa A, Castaño Asins J.


https://www.sedar.es/index.php/secciones/neurociencias
Secció de neurociència de la SEDAR