Reconeixement i aval científic

La SCARTD ofereix per cursos, congressos….:

  1. Reconeixement i aval científic

  L’obtenció del Reconeixement i Aval Científic, comporta directament la presentació del curs a la primera plana de la web de la SCARTD.

  Requeriments:

  • Ha de ser d’interès científic per la nostra especialitat
  • En principi no pot coincidir en dates amb altres cursos... acreditats per la nostra Societat. La coincidència en el temps de temes que poden entrar en conflicte d’interessos, pot limitar l’aval de la Societat.
  • S’ha de demanar amb un mínim de 3 mesos d’antelació al inici del curs
  • Per la seva difusió per e-mail, requereix que l’arxiu enviat sigui de menys de 200 Kb

  Com obtenir-ho :

  • Omplir “full de sol.licitud”
  • Enviar la sol·licitud via e-mail a la secretària tècnica de la SCARTD (Sra. Ariadna Clivillé - ariadnacliville@academia.cat)

  La junta donarà resposta durant la primera setmana de cada mes a totes les sol·licituds rebudes durant el mes anterior.

  Una vegada concedit l’aval científic, en el programa definitiu del curs ha de constar el “logo” de la Societat, així com una nota que posi que el curs te el reconeixement científic de la SCARTD.

  Si el curs o congrés te plana web, en aquesta haurà d’haver, en un lloc ven visible, el logo de la SCARTD i el text “Curs o Congrés acreditat per la SCARTD”, enllaçat a http://www.scartd.org/

El reconeixement de l’aval científic es anual

  2. Divulgació de cursos , congressos...

  igualment, però aquesta només es farà en la casella de la pàgina web referent a cursos i congressos en general, no a primera pàgina ni via email a tots els socis.

Aval

Full de sol·licitud
Document PDF
123KB