SAP - Secció d'Actuació Perioperatòria de la SCARTD

Nefro-urològicCoordinador
Dra. Conchita Monsalve. Hospital Clínic
Membres
Dra. Ana Bueno. Hospital Sant Pau
Dra. Silvia Castellarnau. Fundació Puigvert
Dra. Lucía Hernandez. Fundació Puigvert
Dra. Pilar Sierra. Fundació Puigvert
Dra. Beatriz Tena. Hospital Clínic
Dr. Jordi Mercadal. Hospital Clínic
Dr. Xavier Borrat. Hospital Clínic


Introducció:

Nefrologia: Volem donar a coneixer l’importància que té la disfunció renal crònica com a factor de risc de complicacions i actualitzar els diferents aspectes del maneig perioperatòri del pacient amb malaltia renal per reduir-les.

Urologia: Enfocat a aspectes especials a tenir en compte en aquest tipus de cirurgia: Transtorns hidroelectolítics, fluidoteràpia, posició quirúrgica i risc de lesió neurológica, risc tromboembòlic.


Valoración preoperatoria del paciente con enfermedad renal crónica
Any: 2007
Autors: Sierra P, Monsalve C, Comps O, Andres E.

Document de Consens sobre Hipertensió Arterial i Anestèsia de les societats catalanes d’Anestesiologia i d’Hipertensió Arterial
Any: 2008
Autors: Sierra P, Galceran JM, Sabaté S, Martinez-Amenos A, Castaño J, Gil A.

Documento de Consenso sobre Hipertensión Arterial y Anestesia de las Sociedades Catalanas de Anestesiología y Hipertensión
Any: 2008
Autors: Sierra P, Galceran JM, Sabaté S, Martinez-Amenos A, Castaño J, Gil A.