SAP - Secció d'Actuació Perioperatòria de la SCARTD

Anestèsia pediàtricaCoordinador
Dra. Nuria Montferrer. Vall d'Hebrón
Membres
Dra. Reis Drudis. Hospital Santa Maria, Lleida
Dra. Marina Perelló. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Montserrat Pascual.Vall d’Hebró. Barcelona
Dra. Silvia Lopez. Parc Tauli, Sabadell
Dra. Belén De José María. Hospital Sant Joan


Introducció:

Dins l’àmbit de pediatría, volem desemvolupar aquests temes: Dejuni pre i postoperaori; Sedació preoperatòria; Proves complementaries; Fluidoterapia; Analgesics ; Hemoderivats; Quan es requereix profilaxi endocarditis en el nen amb cardiopatia congenita?; Criteris de derivació a un hospital de referència; Criteris de CMA a pediatría; Transtorns del comportament; Dolor cronic.


Guia pràctica de l’avaluació preoperatòria del pacient pediàtric
Any: 2007
Autors: Drudis R, de Jose Maria B, Chamizo A, Franci S, Montferrer N.